Cenník Neoship

Aktivačný poplatok

39,99 € / prístup / jednorazovo

Vytvorenie používateľského prístupu do systému Neoship.
Zabezpečenie a podpora pri technickom prepojení so systémami obstarávateľa aj objednávateľa.
AKCIA: Bezplatné napojenie na dvoch prepravcov.

Poplatok je účtovaný aj v prípade preregistrácie objednávateľa (zmena právnej formy - IČO, s.r.o., a.s.,...).


Servisný poplatok

0 - 100 štítkov
14,99 € / mesiac

101 - 700 štítkov
19,99 € / mesiac

701 a viac štítkov
39,99 € / mesiac

Technická podpora.
Údržba a aktualizácia systému Neoshipu.
Údržba a aktualizácia ostatných systémov a prepojení súvisiacich s Neoshipom.


Obstaranie prepravy balíkov

NEOSHIP ZÁKLAD
0,02 € / štítok

(bez ohľadu na prepravcu)
Zistiť viac

NEOSHIP PRÉMIUM
Individuálna cenová ponuka

(podľa vybraného prepravcu)
Zistiť viac


Napojenie na prepravcu

29,99 € / prepravca / jednorazovo

Napojenie na každého prepravcu, pre ktorého majú byť obstarané prepravy balíkov.


Individuálne programátorské práce a poradenstvo

39,99 € za každú začatú hodinu

Realizácia programátorských prác a súvisiacich aktivít na základe individuálnych požiadaviek.
Práce spojené s prispôsobovaním súborov pre vytváranie balíkov a napojení, ktoré nie sú v súlade s už existujúcimi riešeniami v Neoshipe.


Všetky ceny v tomto cenníku sú uvedené bez DPH.

Spokojní zákazníci
a ich príbehy

Chceli by ste vyskúšať Neoship?

Chcem vyskúšať Neoship