Expedovanie a logistika
07.01.2021
19 min. čítania

Cenové ponuky prepravcov. Ktorá je skutočne najvýhodnejšia?

Autor
Neoship
Dátum zverejnenia
07.01.2021
Zdielať článok

Dostali ste cenovú ponuku od prepravnej spoločnosti a ste presvedčený, že je tá najvýhodnejšia? Hoci to na prvý pohľad tak vyzerá, realita môže byť iná. Z našich obchodných stretnutí máme skúsenosť, že len málokto si robí analýzu cenovej ponuky a vie ju následne správne vyhodnotiť. Odhliadnúc od toho, že do prepravných nákladov vstupuje okrem ceny aj množstvo iných faktorov, ktoré výrazným spôsobom ovplyvňujú celkové expedičné náklady, v tomto článku sa zameriavame iba na cenu prepravy. V závere vám ponúkame možnosť stiahnuť si ,,Pomocníka” na analýzu cenových ponúk a prepočet prepravných nákladov.

O čom sa v článku dočítate?
6 faktorov ovplyvňujúcich cenu balíka
Analýza: Porovnanie cenových ponúk prepravcov X a Y
Pomocník na prepočet prepravných nákladov
Nie je to iba o cene balíka…

6 faktorov ovplyvňujúcich cenu balíka

Vybrali a spísali sme šesť významných faktorov, ktoré vstupujú do ceny doručenia za balík a významným spôsobom ovplyvňujú jej výšku:

1. faktor: Váhová kategória

Pri rozhodovaní sa o výhodnosti jednotlivých cenových ponúk je dôležité, aby ste mali k dispozícii štatistiky o všetkých vašich balíkoch resp. mali by ste poznať ich charakter, váhu a rozmery. Ak máte eshop s topánkami, kde sa váha všetkých balíkov pohybuje do 2 kg, budú vás zaujímať iba ceny váhových kategórií do 2kg. Ceny ostatných váhových kategórií budú pre vás irelevantné (hoci môžu vyzerať zaujímavo).
Ak ste však eshop so záhradným náradím, ktorý posiela čokoľvek od skrutky cez lopatu až po kosačku, (vaše balíky majú teda rôznu váhu), v tomto prípade je dôležité sa na cenovú ponuku pozrieť komplexne: Mať informáciu o jednotlivých váhových kategóriách, o predpokladaných počtoch zaslaných balíkov v týchto kategóriách, urobiť sumár oboch cenových ponúk a následne ich porovnať. Práve v tomto momente môžete zostať prekvapení, že na prvý pohľad ,,atraktívnejšie ceny” nakoniec nebudú pre vás až také výhodné.
V tejto súvislosti vám dávame do pozornosti bod 6, v ktorom podrobnejšie rozoberáme nielen váhu balíkov, ale aj ich zloženie a vplyv na výslednú cenu.

2. faktor: Cena dobierky

Patríte medzi eshopy, ktoré prevažnú časť balíkov posielajú na dobierku? Potom by cena dobierky mala byť významným faktorom pri posudzovaní cenových ponúk. Niekedy aj minimálne rozdiely môžu v celkových nákladoch narásť na desiatky či stovky eur. Pri dobierkách tiež treba myslieť na platbu kartou. Tá je stále na Slovensku u zákazníkov veľmi populárna, no u prepravcov spoplatnená, a to dokonca vyššou sumou ako je to pri dobierkách vyberaných v hotovosti.

3.faktor: Cena za notifikácie

Ponúka vám prepravca službu notifikácií zdarma? Alebo si ju účtuje ako príplatok k základnej cene? Cena za notifikácie nie je často v cenových ponukách jasne daná. Určite sa o jej prípadnom spoplatnení informujte. Pri kalkulácii s vaším predpokladaným počtom balíkov za mesiac vás môže v sumáre cena za notifikácie celkom prekvapiť.

4. faktor: Mýtny príplatok

Mýtny príplatok môže byť v každej prepravnej spoločnosti definovaný rôzne: Jeho cena sa zväčša pohybuje okolo 0,02 € a účtuje sa za každý začatý kilogram zásielky alebo je fixne daný podľa hmotnostnej kategórie balíka.
V prípade mýtneho príplatku nevzniká medzi cenovými ponukami prepravcov až tak výrazný rozdiel. Rozdiel výsledných cien je spôsobený činiteľom, ktorým je váha balíka. Pri zvažovaní cien poštovného pre vašich zákazníkov by ste preto naň nemali zabudnúť.

5. faktor: Palivový príplatok

Palivový príplatok sa vypočítava ako % z ceny balíka dané prepravnou spoločnosťou. Východzí parameter pre jeho výpočet je daný priemernou cenou nafty určenej ŠÚ SR. Každá prepravná spoločnosť má však vlastné kritériá pre jeho % stanovenie. To znamená, že počas rovnakého mesiaca môže byť palivový príplatok v jednej prepravnej spoločnosti 3% a v inej 5%. Opäť príplatok, ktorý sa môže javiť nenápadne, no je potrebné ho zahrnúť do kalkulácie prepravných nákladov.

6. faktor: Zložené zásielky

Posielate vašim zákazníkom viac balíkov v jednej objednávke? Viete ako vám ich účtuje prepravca? Za každý balík si účtuje zvlášť alebo berie do úvahy spoločnú váhu balíkov?
Ak ste si na prvú otázku odpovedali ÁNO, je to dôvod na zistenie, koľko takýchto objednávok mesačne z eshopu vybavíte.
Pre správne pochopenie uvádzame jednoduchý príklad:
Eshop s autodielmi posiela mesačne 50 zásielok zložených z dvoch 3 kg balíkov.
Eshop dostal dostal cenovú ponuku od prepravcu X a prepravcu Y.
Cenová ponuka prepravcu X je v každej váhovej kategórii o 0,10 € lacnejšia.

Analýza:
Cenová ponuka X:
50 zásielok (1 zásielka = 2 balíky) = 100 balíkov x 3,28 € (cena za 3g balík) = 328 €
Cenová ponuka Y:
50 zásielok (o zásielke sa účtuje ako o spoločnej váhe, t.j. 3kg+ 3kg = 6kg); 50 balíkov x 4,12 € (cena za 6kg balík) = 206€
Z tohto príkladu vyplýva, že ,,lacnejšia cenová ponuka X” je v konečnom dôsledku pre eshop ,,drahšia”. (Hoci neberieme do úvahy ďalšie vyššie spomenuté aspekty vstupujúce do ceny balíka), pri akceptovaní ponuky X by eshop mesačne na nákladoch zaplatil o 122 € viac.
Práve charakter vašich objednávok môže byť tým parametrom, ktorý výrazne zmení rozhodovanie o akceptovaní konkrétnej cenovej ponuky.

Analýza: Porovnanie cenových ponúk prepravcov X a Y

V nasledujúcom príklade analyzujeme dve konkrétne cenové ponuky prepravných spoločností pre eshop, ktorý posiela:
- 500 balíkov mesačne,
- balíky rôznej váhovej kategórie (viď tabuľka),
- 95 % balíkov na dobierku.

Analýza:
Do kalkulácie sme zahrnuli všetky vyšie spomenuté faktory (s výnimkou zložených zásielok – ak by sme zaradili do analýzy aj tento faktor, rozdiel v cenových ponukách by mohol byť ešte výraznejší alebo práve naopak mohol by byť v prospech druhej ponuky).
Vychádzame z predpokladu, že predovšetkým pri pohľade na ceny v jednotlivých váhových kategóriách by bola pre majiteľa eshopu prijateľnejšia cenová ponuka X. Hlavný dôvod k takémuto rozhodnutiu by mohol byť fakt, že 425 expedovaných balíkov (až 85% z celkového množstva) je do 10 kg a ceny prepravcu X sú jednoznačne lákavejšie.
Na druhej strane zvyšných 75 expedovaných balíkov (25% z celkového množstva) je nad 10 kg a hoci je ich počet o dosť nižší, majiteľ šetrí v tomto prípade s ponukou prepravcu Y.
Ako sme už niekoľkokrát spomínali, sú tu aj ďalšie parametre (dobierka, sms notifikácie, mýtny a palivový príplatok) vstupujúce do celkovej ceny. Dobierka a mýtny príplatok je lacnejšia v prípade prepravcu Y. SMS notifikácie zase u prepravcu X. Palivový príplatok je u oboch prepravcov rovnaký.
Po dosadení čísel do tabuľky - cien od prepravcov a počty balíkov v jednotlivých váhových kategóriách (vyznačené modrou farbou) nám vyšiel celkový mesačný rozdiel 46,18 € v prospech prepravcu Y.
Bez analýzy by sa teda majiteľ eshopu mohol rozhodnúť pre variantu X, no v konečnom dôsledku je pre neho výhodnejšia a lacnejšia varianta Y.
Známe príslovie: ,,Nie je všetko zlato, čo sa blyští” teda môže platiť aj v prípade posudzovania cenových ponúk prepravných spoločností.

Pomocník na prepočet prepravných nákladov

V úvode článku sme spomenuli ,,Pomocníka”, ktorý vám môže uľahčiť prácu pri analýze cenových ponúk prepravcov. Použili sme ho aj pre analýzu vyššie, takže na základe nej, sa vám bude s ním pracovať veľmi jednoducho.
Zároveň vám budeme vďační, ak nám zanecháte k článku spätnú väzbu.

Nie je to iba o cene balíka...

Na záver by sme opäť radi pripomenuli, že cena je dôležitým, ale nie jediným aspektom ovplyvňujúcim celkové expedičné náklady. Netreba zabúdať na významný faktor, ktorým je najmä cena človekohodiny všetkých vašich ľudí zapojených do expedičných procesov. Viac o tejto téme sa môžete dočítať na našom blogu v článku Cena expedovania = cena za balík?
Ak by ste mali akékoľvek otázky z oblasti logistiky, prípadne mali záujem o konzultáciu na túto tému, neváhajte nás kontaktovať.

Spokojní zákazníci
a ich príbehy

Chceli by ste vyskúšať Neoship?

Chcem vyskúšať Neoship